Salarisadministratie

Via een van onze partners, die gespecialiseerd is in loonadministratie, kunnen wij u ook ontzorgen bij de salaris- en personeelsadministratie van uw medewerkers. Zij maken desgewenst de arbeidsovereenkomsten en voeren alle vereiste formaliteiten uit rond het aannemen en ontslaan van personeel. Ook kunnen de aan- en afmeldingen naar pensioen- en andere inkomensverzekeraars verzorgd worden, waarbij tevens de (voorschot)nota’s gecontroleerd en aangepast kunnen worden. U bepaalt wat u in eigen hand houdt.

  • Ook voor de directeur grootaandeelhouder kunnen wij de salarissen laten verzorgen.
  • Het insturen van de aangifte loonheffingen naar de Belastingdienst wordt voor u verzorgd.
  • U hoeft alleen te zorgen dat wij vóór de 10e van de maand op de hoogte zijn van al uw personeelsmutaties.

U kunt de gewenste output digitaal of op papier ontvangen. Als u wilt kunnen de stroken direct naar uw medewerkers gemaild worden. Vrijstellingen, het toepassen van de werkkostenregeling en afdrachtsverminderingen worden in alle gevallen kritisch beoordeeld.