Financieel advies

Wij adviseren actief en uiteraard ook op uw verzoek.

Waar wij ondernemerskansen zien informeren wij u graag over passende mogelijkheden. Uiteraard geldt dit ook voor particuliere vraagstukken. Bij complexe vraagstukken beschikken wij over een deskundig netwerk van externe adviseurs die ons bij kunnen staan. Uiteraard alles in (voor)overleg met u.

Financiële planning

Actief en op uw verzoek adviseren wij u over uw financiële toekomst. Wat zijn uw kansen, wat is uw horizon?
Hoe ziet uw oudedagsvoorziening eruit? Zoveel vragen maar ook zoveel kansen en mogelijkheden!

Bedrijfsopvolging / verkoop

Wij bereiden de overdracht van uw bedrijf zorgvuldig voor. Bij de afwikkeling maken wij gebruik van onze externe specialisten, waardoor een zorgvuldige fiscale en juridische afwikkeling gewaarborgd zal zijn.

Herstructurering

In of uit de besloten vennootschap? Wat zijn de kansen en risico’s van de flex bv? Actief beoordelen wij de fiscale kansen en mogelijkheden. Natuurlijk zonder uw wens uit het oog te verliezen in combinatie met de juridische consequenties.

Taxplanning

Wij adviseren en nemen u bij de hand om tot een optimale taxplanning te komen. Uiteraard alles binnen de wettelijke mogelijkheden!