Belastingen & aangiftes

De fiscaal geschoolde medewerkers van ons kantoor weten de weg in het woud van fiscale regels.

Zij volgen de regelgeving op de voet en adviseren u over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.  Bij complexe vraagstukken schakelen we externe specialisten in. We hebben maar één doel en dat is: het beste advies voor u! Deze deskundige fiscale dienstverlening bespaart u in ieder geval onaangename financiële verrassingen. Want u  wilt tenslotte zeker weten dat uw fiscale positie voldoet aan de eisen van dit moment.

U kunt ons inschakelen voor de belastingaangifte van uw onderneming maar uiteraard verzorgen wij ook de aangiften voor u privé. Maar ook hierin gaan we verder. We kunnen u adviseren  over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, loonbelasting en sociale verzekeringen en erf en schenkbelasting.

Inkomstenbelasting

Wij verzorgen jaarlijks, en indien van toepassing in combinatie met de door ons opgestelde jaarcijfers, uw aangifte inkomstenbelasting. De opgestelde aangifte nemen wij graag persoonlijk met u door en waar mogelijk signaleren wij kansen en risico’s. Na uw schriftelijke goedkeuring wordt de aangifte door ons elektronisch bij de Belastingdienst ingediend.

Vennootschapsbelasting

De jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting kan door ons kantoor tegen een aantrekkelijk tarief worden verzorgd. Uiteraard maken wij gebruik van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. In overleg met u beoordelen wij in welk tijdvak de aangifte wordt opgesteld en (elektronisch) na de door u getekende akkoordverklaring wordt ingediend.

Omzetbelasting

Vanuit de door ons of door u gevoerde administratie verwerken wij de gegevens tot een correcte aangifte omzetbelasting.
Wij geven intracommunautaire prestaties op de juiste wijze aan. Wij bepalen het juiste tarief en indien van toepassing maken wij gebruik van de Kleine Ondernemersregeling voor de omzetbelasting. Wij houden in de gaten wanneer de BTW wel of niet aftrekbaar is. Op deze manier bent u verzekerd van een tijdige en correcte aangifte en betaalt u niet teveel belasting.

Erfbelasting / schenkbelasting

Eenvoudige aangiften erf- en schenkbelasting worden zelfstandig binnen ons kantoor afgewikkeld. Voor complexe aangiften erfbelasting , in combinatie met estate planning, maken wij gebruik van ons gespecialiseerde netwerk.